środa, 23 marca 2016

Religion and divorcing in Malta/Religia i rozwody na Malcie

Religion and divorcing in Malta
Malta is a country with 95% of Roman Catholics. Minor island population is known as one of the most believing in God. There are also some other religions on the Islands like Protestant churches, where the congregations are not Maltese but British, Jehovah’s Witnesses, Baptist Church, Russian Ortodox church, one Jewish congregation, or Muslims, which have one mosque and one Muslim faith school. What is really interesting, is the fact of existing Zen Buddhism community in Malta, which counts about 40-50 people. As we can see, the richness of different religions is quite big in such a small country.
Official patrons of Malta are St Paul, St Publius and St Agatha. Gozo revered St George as its patron saint, to which they added the cult of St Ursula as co-protector early in the 17th century.  In addition to that, holy Maria has a very special place in Maltese tradition. Taking a look of these facts and figures, we are not surprised about numerous processions (during Christmas and Easter) and Christian feasts being celebrated in Malta. Maltese Islands are also known as a place, where we can visit every day another church, as they number has reached more than 320.
All mentioned above information where not surprising to me, coming for the very first time to Malta, but there is one thing, which shocked me, once I’ve heard about it.  Who of you have known, that until 2011 Malta was the only EU state without divorce legislation? I did not. How is it possible? There is more than one reason for that. For instance :due to big influence of Catholic Church Malta has never changed old law regulating this matter. At that time Malta was one of only two countries in the world (with the Philippines) to ban divorce - apart from the Vatican. Before 2011 vote in the parliament, as well as in a non-binding referendum on legalizing divorce, Maltese couples had 3 solutions: applying  for a legal separation at courts, seek a Church annulment- very complex process that can take many years, or were forced to travel abroad to obtain divorces, which were valid in Malta as well. After legalization of divorce many internet Websites come into existing, which are now promoting awareness of the citizens in this topic and helping with understanding the whole procedure (example DivorceinMalta.com).
Let’s take short look of statistics (Eurostat). In period of 2011-2013 in Malta, divorce rate was on level of 0,1%-0,8%. In the same time, divorce rate in Poland was on constant level of 1,7% and the rate in Sweden between 2,5-2,8%. This comparison shows how seldom comes to divorce in Maltese Islands. Although Catholic Church still is very powerful in this region, the young generation seems to live similar to the rest of Europe. They are open to the world, travelling, collecting new experiences. In my opinion the legalization of divorce was just a matter of time and it’s kind of human right for me. There are of course still supporter and antagonist of divorces, but a divorce ban is surely not a sight of modern, developing country. I’m glad Maltese people received this important law regulation and now can decide by themselves, if it’s possible to fix a marriage or just let it go, because a divorce is just a final solution for ending a relationship.
Source of data:
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20110205/local/statistics-and-separations.348690

 
 Religia i rozwody na Malcie

Malta to kraj, który w oficjalnych statystykach figuruje jako rzymskokatolicki w 95 procentach. Oprócz wymienionej wyżej religii na wyspach możemy spotkać najróżniejsze kościoły i wyznania: kościół Anglikański, Świadkowie Jehowy, Baptyści, gmina Żydowska, jeden meczet oraz muzułmańska szkoła religijna czy Buddyści w liczbie 40/50 osób, to tylko niektóre z obecnych tam wspólnot.

Patronami Malty zostali mianowani św. Publiusz, który był rzymskim namiestnikiem Malty, oraz jak uczy tradycja, jej pierwszym biskupem, św. Paweł oraz św. Agata.  Gozo uważa za swojego patrona św. Jerzego, jego pomocniczką zaś, w ochronie wyspy przed złem, jest od XVII wieku św. Urszula. Dodatkowo Maryja, matka Jezusa, jest otoczona na Malcie specjalnym kultem, o czym już wspominałam. Patrząc na te informacje nikogo nie zdziwi ilość procesji bożonarodzeniowych i wielkanocnych, ilość figur świętych na budynkach mieszkalnych oraz obchodzone corocznie festy na cześć świętych patronów. Także liczba kościołów Malty, która miała przekroczyć 320 obiektów i wprawia niejednego w zdumienie, bardzo dobrze oddaje charakter Wysp oraz jak lustro odbija tradycyjne wartości, które są tam pielęgnowane.

Do momentu w którym dowiedziałam się o pewnej LUCE prawnej na Malcie, tkwiłam w przekonaniu, że już nie może mnie zaskoczyć. A jednak! Otóż do roku 2011 Malta była jednym z dwóch, oprócz Filipin, nie licząc Watykanu, państw na świecie, w których rozwody były nielegalne. Jak to możliwe?  Przyczyn jest wiele. Jedną z nich jest silny wpływ Kościoła Katolickiego. a kształtowanie polityki.  Przed głosowaniem w parlamencie oraz niewiążącym referendum, Maltańczycy którzy nie chcieli już pozostawać w związku małżeńskim mieli dokładnie 3 wyjścia: wnieść pozew o separację do sądu, wystąpić o rozwód kościelny(proces ciągnący się latami, bardzo skomplikowany i nieprzyjemny), bądź wyjechać za granicę i tam się rozwieść. Po legalizacji rozwodów w 2011 roku powstało wiele stron internetowych oraz organizacji promujących świadomość społeczeństwa o obowiązującym prawie oraz informujących jak ten proces wygląda i jak się do przeprowadzenia rozwodu przygotować (przykład to strona DivorceinMalta.com).
 
 
Spójrzmy na statystyki (Eurostat).W okresie 2011-2013 wskaźnik rozwodów na Malcie wyniósł 0,1%-0,8%. W tym samym czasie w Polsce statystyki pokazywały wartość na stałym poziomie 1,7%, zaś w Szwecji rozwiodło się między 2,5-2,8% małżeństw. Te dane pokazują nam, że rozwody na Malcie to wciąż zjawisko marginalne. Moim zdaniem legalizacja rozwodów była jedynie kwestią czasu. Rozwód jest dla mnie także przykładem prawa człowieka do wolnego decydowania o sobie, prawem które wcześniej było niedostępne dla Maltańczyków. Jestem bardzo zadowolona, że mimo iż wpływy kościoła katolickiego na Wyspach są wciąż bardzo duże, rząd przegłosował możliwość rozwodów dla wszystkich maltańskich obywateli. Teraz każdy może sam podjąć decyzję, czy warto ratować rozpadające się małżeństwo, czy może lepiej rozstać się na jakiś czas. Opcja rozwodu to jedynie ostateczne rozwiązanie, jednak w moim odczuciu nie może go zabraknąć w systemie prawnym żadnego nowoczesnego i rozwijającego się kraju.
 

1 komentarz:

  1. Od 2011 roku owszem jest możliwy rozwód, ale warto dodać, że nie jest to taka prosta sprawa. Rozwód poprzedzony musi być m.in. co najmniej 4 letnią separacją. Więc chyba nigdy współczynniki te nie dorównają tym w innych europejskim krajach.

    OdpowiedzUsuń